رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

رتبه بندی و امتیاز کنترل کیفیت

رتبه بندی و امتیاز کنترل کیفیت

امتیاز کنترل کیفیت موسسه بر اساس آخرین بررسی کنترل کیفیت در سطح موسسه توسط جامعه حسابداران رسمی ایران گروه (الف) اعلام شده است . همچنین رتبه موسسه بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار (حسابرس معتمد بورس) ، گروه ( الف ) بوده است.

 حسابرس معتمد بورس

موسسه از جمله حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار ایران می باشند .

سایر موارد

– ۳ نفر از شرکای موسسه عضو انجمن حسابداران خبره ایران و همگی حسابرس مستقل خبره می باشند.

– شرکای موسسه عضو انجمن حسابداری ایران هستند.

– ۲ نفر از شرکای موسسه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

– کلیه شرکا موسسه بصورت نیمه وقت در دانشگاه تدریس می نمایند.

– تمامی شرکای مؤسسه عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و حسابرسی داخلی خبره می باشند.

 

 کنترل کیفیت و وضعیت فعالیتهای موسسه

عملکرد حرفه و وضعیت موسسه ، طبق مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران ، حداقل سالی یک بار توسط بازرسان جامعه مورد بررسی قرار می­گیرد که آخرین بازرسی سال ۱۳۹۵ انجام گرفته و امتیاز موسسه طبق اعلام جامعه خیلی خوب ( امتیاز ۸۲۷  ) اعلام شده است.

 

کیفیت عملیات حسابرسی موسسه، حداقل دو سال یک بار توسط موسسه بین المللی HLB مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن ملاک ادامه همکاری با موسسه مزبور است.