رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

شرکاء

– پیشینه کاری شرکا موسسه

۱-۸- آقای نصراله صالح : متولد سال ۱۳۳۰ شهرستان نهاوند دارای مدرک لیسانس حسابداری از دانشکده شرکت نفت درسال ۱۳۵۴ و فوق لیسانس از دانشگاه مک گیل کانادا درسال ۱۳۵۷ و بیش از ۴۳ سال سابقه کار حسابداری و حسابرسی  به شرح جدول زیرکه حداقل مدت ۳۳ سال آن درسمت مدیر و شریک موسسات حسابرسی بوده است .

 

 

آخرین سمت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام محل کار
حسابرس ارشد ۳۰/۰۹/۱۳۵۵ ۱/۱۰/۱۳۵۱ موسسه پیت مارویک میچل میترال
حسابرس ارشد ۳۰/۰۹/۱۳۵۶ ۰۱/۱۰/۱۳۵۵ کوپرز اند لیبراند – تهران
سرپرست ارشد ۳۱/۰۴/۱۳۵۸ ۰۱/۱۰/۱۳۵۶ موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و برنامه ریزی
مدیر مالی ۱/۰۵/۱۳۶۱ ۰۱/۰۵/۱۳۵۸ شرکت جنرال موتور(پارس خودرو)
مدیر مالی ۳۰/۰۹/۱۳۶۶ ۰۱/۰۴/۱۳۶۴ شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
مدیر و شریک ۳۰/۱۰/۱۳۷۹ ۰۱/۱۰/۱۳۶۶ موسسه حسابرسی  و خدمات مالی نیکنام
مدیر و شریک تا کنون ۱۳۷۹ موسسه حسابرسی مدبران مستقل

 

 

* ضمناً نامبرده کارشناس رسمی دادگستری ، عضو انجمن حسابداران خبره و حسابدار مستقل ، عضو انجمن حسابداری ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز می باشد .

۱-۸- : متولد ۱۳۳۳ تهران دارای لیسانس حسابداری از دانشکده علوم مالی شرکت ملی نفت درسال

۱۳۵۶ و مدرک فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی درسال ۱۳۶۶ و حدود ۴۴ سال سابقه کار حسابرسی به شرح جدول زیر که حداقل مدت ۳۳ سال آن در سمت شریک و مدیر حسابرسی ( موسسات حسابرسی بهمند ، صدرالمیزان و مدبران مستقل ) بوده است  .

 

 

آخرین سمت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام محل کار
حسابرس داخلی فروردین ۱۳۵۴ مهر ۱۳۵۲ شرکت مخابرات ایران
سرپرست حسابرسی آذر ۱۳۵۸ اردیبهشت ۱۳۵۴ موسسه حسابرسی دقیق
سرپرست ارشد حسابرسی دی ۱۳۶۰ دی ۱۳۵۸ موسسه حسابرسی بهمند
             مدیر حسابرس داخلی فروردین ۱۳۶۳ بهمن ۱۳۶۰ شرکت پارس دارو
 مدیر حسابرسی شهریور ۱۳۶۴ اردیبهشت ۱۳۶۳ موسسات حسابرسی شاهد و سازمان گسترش

 

مدیر و شریک اسفند ۱۳۷۳ مهر ۱۳۶۴ موسسه حسابرسی بهمند
مدیر و شریک خرداد ۱۳۷۹ فروردین ۱۳۷۴ موسسه حسابرسی صدرالمیزان
مدیر و شریک تاکنون تیر ۱۳۷۹ موسسه حسابرسی مدبران مستقل

 

* ضمناً نامبرده کارشناس رسمی دادگستری ، عضو انجمن حسابداران خبره و حسابدار مستقل ، عضو انجمن حسابداری ایران ، انجمن حسابرسان داخلی ایران (حسابرس داخلی خبره) نیز می باشد .

 

* مضافاً از سال ۱۳۶۹ سابقه تدریس در دانشگاه های شهید بهشتی ، امور اقتصادی (خوارزمی)، آزاد واحد جنوب ،  پیام نور ، جامع علمی کاربردی را دارد .

۳-۸- آقای محمدرضا طارمی : متولد سال ۱۳۵۹ شـهرستان تهران دارای مـدرک لیسانـس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درسال ۱۳۸۱ و دارای سابقه کار حسابرسی به شرح جدول زیر بوده است.

 

 

آخرین سمت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام محل کار
حسابرس ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ ۰۱/۰۷/۱۳۸۱ موسسه حسابرسی شاهدان
سرپرست ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ ۰۱/۰۲۰/۱۳۸۴ موسسه حسابرسی مفید راهبر
مدیر  و شریک تا کنون ۰۱/۱۰/۱۳۸۹ موسسه  حسابرسی مدبران مستقل