رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

همکاران

تعداد همکاران ، مدارک تحصیلی و سوابق حرفه ای آنان

تعداد همکاران موسسه و سوابق تحصیلی و حرفه ای آنها بشرح زیر خلاصه شده است :

 

          عنوان شغلی   تعداد – نفر   مدرک تحصیلی   میزان سابقه کار
شرکا و مدیران حسابرسی   ۳   فوق لیسانس حسابداری   بالغ بر ۳۰ سال
مدیر حسابرسی   ۱   لیسانس و فوق لیسانس حسابداری   ۱۰ تا ۱۵ سال
سرپرست و سرپرست ارشد   ۶  
لیسانس و فوق لیسانس حسابداری
  بین ۶ تا ۱۰ سال
حسابرس ارشد   ۸   لیسانس حسابداری   بالغ بر ۴ سال
حسابرس   ۱۸   لیسانس حسابداری   ۱ تا ۳ سال
کمک حسابرس   ۲   لیسانس و دانشجوی حسابداری   از ۳ ماه تا ۲ سال
کارکنان اداری   ۷   دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس   از ۶ ماه تا ۱۵ سال
    ۴۵